Tandvård mot Tobak vinner tandhälsopriset

Tandvård mot Tobak är mycket tacksamma, stolta och glada över det fina tandhälsopriset!  Detta är en fin eloge till alla dem inom vår förening som engagerat sig så länge. Det känns verkligen att vi har alla våra yrkesförbund inom tandvården med oss på det vi inom Tandvård mot Tobak har kämpat för i så många år. Vi inom tandvården har ett guldläge att arbeta med viktiga folkhälsofrågor, t ex tobak. Vi är den enda yrkeskår inom hälso och sjukvården som verkligen möter hela befolkningen regelbundet. Sjunker rökprevalensen sjunker parodotitförekomsten.

Regeringsuppdraget, som Tandvård mot Tobak var med inspirerade till, ”Enkla råd om tobak i tandvården” är slutfört och visar klart vilken god effekt detta har. Goda resultat både bland rökare och framför allt snusare.  Vi ser gärna fortsatt uppdrag att sprida detta över landet. Regeringens ANDT-strategi som ska förnyas nästa år ger förhoppningsvis tandvården en ytterligare förstärkt roll i det tobakspreventiva arbetet.

Det finns många inom tandvården som gärna skulle vilja arbeta med tobaksavvänjning på en högre nivå, kvalificerad rådgivning, men hindras av de ekonomiska förutsättningarna, tandvårdstaxan kort sagt. I Östergötland, Västerbotten och Värmland finns möjlighet att bedriva tobaksavvänjning för samma pris för patienten som inom primärvården, och med landstingsfinansiering för kostnadstäckning på klinik.

En annan viktig del i det tobakspreventiva arbete och där tandvården på olika håll varit synnerligen aktiva under lång tid är kontraktsmetoden ”Tobaksfri duo”, sjösatt av fd tandvårdschef Lage Wigren i Västerbotten, där man har detta som en viktig del i cancerstrategin i länet. Ska cancerprevalensen sjunka måste rökning minska, dvs nyrekrytering måste minimeras.

Beröm till ickerökare/snusare är en oerhörd betydelsefull åtgärd och metod att inspirera till tobaksfrihet. Där har vi allesammans inom tandvården en jätteviktig roll.

Att tobaksprevention är en av de mest kostnadseffektiva behandlingarna som finns inom hälso-och sjukvården kommer tydligt fram även i arbetet kring Non Communicable Diseases, som orsakar 2/3 av dödsfallen globalt. Den enda gemensamma faktorn bland farsoterna (hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes) är tobak. Tandläkarförbundet och Tandhygienistföreningen är delaktiga i det svenska NCD- nätverket, inbjudna av Tandvård mot Tobak.

De länder som infört varningsbilder på cigarettpaket ser att bilderna med förstörda tänder är mest effektiva, och det talar sitt tydliga språk. Nicola Roxon, hälsominister i Australien som genomdrev neutrala paket med stora varningsbilder, och som vi träffade i höstas på LUFT-konferensen i Umeå, verifierar detta och tycker det är en klok strategi att tandvården arbetar med tobaksfrågan. Munnen och tandhälsan är superviktig för folk, och vi inom tandvården har därför de bästa möjligheterna att motivera patienter till tobaksfrihet.

Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025, opinionsbildningsprojektet där Tandläkarförbundet och 50 andra tunga organisationer samt nyligen Jämtlands läns landsting har ställt sig bakom är på frammarsch. Vi vill inspirera våra folkvalda att sätta ett datum då tobaken är utfasad, där kanske bara 2-3% fortfarande röker, så tobaken inte längre utgör ett folkhälsoproblem. Med en genomtänkt handlingsplan med utgångspunkt i tobakskonventionen kan vi inom tandvården ta en aktiv roll i arbetet mot målet rökfritt Sverige 2025.

De flesta vet nog att 32 personer dör varje dag av tobak och att det kostar mer än 30 miljarder kronor per år i Sverige, i sjukvård, förtidspensioneringar, och produktionsbortfall.

Tandvård mot tobak vill gärna ha fler medlemmar så det syns att vi är många som delar insikten om vårt viktiga arbete.

Vi kan leda kampen mot tobak säger Hans Göransson, ordförande i Tandläkarförbundet, och Tandvård mot tobak instämmer helhjärtat.

 

Aktuellt

  • Almedalen: Fler har fått upp ögonen för tobaksindustrins påverkan

    Att allt fler fått upp ögonen för tobaksindustrins metoder och påverkan på politiken var tydligt under Almedalswebbinariet som Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak arrangerade.  Det är uppenbart att samhället måste Läs vidare

  • Tackla Tobak i Tandvården 2021 – yrkeskonferens om tobaksprevention 15 april

    Välkommen på seminarium Tackla Tobak i Tandvården och få information om det senaste inom tobaksområdet samt bra tips inför samtalen med patienterna! Välkommen på seminarium Tackla Tobak i Tandvården och Läs vidare

  • Film om att prata med patienter om nikotinprodukter

    I filmen ges en inblick kring hur användningen av tobak påverkar, inte bara användaren utan många fler, och varför det är viktigt att vi som tandvårdspersonal pratar om tobak och Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org