Konferens 26 mars i Stockholm

Tackla Tobak i tandvården 2019 – Nationell Yrkeskonferens om tobaksprevention

Välkomna till en intressant eftermiddag den 26 mars på Fatburen i Stockholm. Tandvård mot Tobak bjuder på det senaste inom tobaksområdet och inspiration i tobaksarbetet.

Se hela programmet

 

Anmälan konferens 26 mars

Opinionsbildning 2018

Inom kort kommer många inom tandvården få ett erbjudande att stödja oss i opinionsbildningen mot tobak. Vi har ett val och växlar upp vårt arbete. Läs vidare och tack på förhand för engagemang!

Brev från Tandvård mot Tobak

Odontologisk Riksstämma 2016

Tmt ser fram emot årets Odontologiska Riksstämma. Vi har ett seminarium per dag. På onsdagen har vi ”Nya utmaningar på nya arenor; på gymnasieskolor och bland nyanlända och asylsökande”. På torsdagen sticker vi ut med ”Döden i dosan”, nästan i kvällstidningsstil, och på fredagen blir det ”Tobaksvanor och attityder bland tandvårdspersonal”. Vi finns ute på mässgolvet däremellan. Vi syns med vita ordensband med ”Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025”. Väl mött!

Tandhygienistdagarna i Malmö 11-12 april 2016

Tandvård mot Tobak ser fram emot att delta på Sveriges Tandhygienisters årliga konferens i Malmö 11-12 april 2016. Vi kommer att finnas på plats med en monter och presenterar våra ”Enkla råd om tobak”. Välkomna att hämta vår praktiska manual för inspirerande patientarbete på behandlingsrummet.

 

Enkla_råd kort med loggor

 

KSANs Fjärilspris till Lena Sjöberg

Kvinnoorganisationerna Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN) delar årligen ut ett ”Fjärilspris” till en kvinna som visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. Fjärilspriset 2015 tilldelas Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande i Tandvård mot Tobak vars mål är att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

Lena Sjöberg förtjänstfulla insatser i kampen mot tobak är att påverka genom kunskap, skapa medvetenhet om tobaksbruket som en av de enskilt största hälsoriskerna, påverka attityder i tobaksfrågan, stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete, utveckla information, utbildningar och material. Hon deltar i nationellt och internationellt samarbete mot tobaken lokalt och globalt. Dessa aktiviteter genomförs på olika nivåer, enskilt eller i samarbete mellan organisationerna och andra.

Som en entusiastisk, förtroendeingivande och inkännande person är Lena Sjöberg en modig förkämpe och förebild som visar på tandvårdens otroliga möjlighet att motverka ohälsa och för tidig död. Hennes brinnande intresse är att få alla med på tandvård mot tobak-tåget.

Källa: Nomineringstexten

Lena_KSAN

 

Välkommen till webbinarie Tobacco Endgame

Välkommen till seminarium om Tobacco Endgame, i samarbete med Tobaksfakta.

Tisdagen den 26 maj klockan 14.00-17.00 på Svenska Läkaresällskapet. Anmälan på Yrkesföreningar gemensamma webbsida. Det är självklart möjligt att delta via webben eller titta i efterhand!

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

Tandvård mot Tobak vinner tandhälsopriset

Tandvård mot Tobak är mycket tacksamma, stolta och glada över det fina tandhälsopriset!  Detta är en fin eloge till alla dem inom vår förening som engagerat sig så länge. Det känns verkligen att vi har alla våra yrkesförbund inom tandvården med oss på det vi inom Tandvård mot Tobak har kämpat för i så många år. Vi inom tandvården har ett guldläge att arbeta med viktiga folkhälsofrågor, t ex tobak. Vi är den enda yrkeskår inom hälso och sjukvården som verkligen möter hela befolkningen regelbundet. Sjunker rökprevalensen sjunker parodotitförekomsten.

Regeringsuppdraget, som Tandvård mot Tobak var med inspirerade till, ”Enkla råd om tobak i tandvården” är slutfört och visar klart vilken god effekt detta har. Goda resultat både bland rökare och framför allt snusare.  Vi ser gärna fortsatt uppdrag att sprida detta över landet. Regeringens ANDT-strategi som ska förnyas nästa år ger förhoppningsvis tandvården en ytterligare förstärkt roll i det tobakspreventiva arbetet.

Det finns många inom tandvården som gärna skulle vilja arbeta med tobaksavvänjning på en högre nivå, kvalificerad rådgivning, men hindras av de ekonomiska förutsättningarna, tandvårdstaxan kort sagt. I Östergötland, Västerbotten och Värmland finns möjlighet att bedriva tobaksavvänjning för samma pris för patienten som inom primärvården, och med landstingsfinansiering för kostnadstäckning på klinik.

En annan viktig del i det tobakspreventiva arbete och där tandvården på olika håll varit synnerligen aktiva under lång tid är kontraktsmetoden ”Tobaksfri duo”, sjösatt av fd tandvårdschef Lage Wigren i Västerbotten, där man har detta som en viktig del i cancerstrategin i länet. Ska cancerprevalensen sjunka måste rökning minska, dvs nyrekrytering måste minimeras.

Beröm till ickerökare/snusare är en oerhörd betydelsefull åtgärd och metod att inspirera till tobaksfrihet. Där har vi allesammans inom tandvården en jätteviktig roll.

Att tobaksprevention är en av de mest kostnadseffektiva behandlingarna som finns inom hälso-och sjukvården kommer tydligt fram även i arbetet kring Non Communicable Diseases, som orsakar 2/3 av dödsfallen globalt. Den enda gemensamma faktorn bland farsoterna (hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes) är tobak. Tandläkarförbundet och Tandhygienistföreningen är delaktiga i det svenska NCD- nätverket, inbjudna av Tandvård mot Tobak.

De länder som infört varningsbilder på cigarettpaket ser att bilderna med förstörda tänder är mest effektiva, och det talar sitt tydliga språk. Nicola Roxon, hälsominister i Australien som genomdrev neutrala paket med stora varningsbilder, och som vi träffade i höstas på LUFT-konferensen i Umeå, verifierar detta och tycker det är en klok strategi att tandvården arbetar med tobaksfrågan. Munnen och tandhälsan är superviktig för folk, och vi inom tandvården har därför de bästa möjligheterna att motivera patienter till tobaksfrihet.

Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025, opinionsbildningsprojektet där Tandläkarförbundet och 50 andra tunga organisationer samt nyligen Jämtlands läns landsting har ställt sig bakom är på frammarsch. Vi vill inspirera våra folkvalda att sätta ett datum då tobaken är utfasad, där kanske bara 2-3% fortfarande röker, så tobaken inte längre utgör ett folkhälsoproblem. Med en genomtänkt handlingsplan med utgångspunkt i tobakskonventionen kan vi inom tandvården ta en aktiv roll i arbetet mot målet rökfritt Sverige 2025.

De flesta vet nog att 32 personer dör varje dag av tobak och att det kostar mer än 30 miljarder kronor per år i Sverige, i sjukvård, förtidspensioneringar, och produktionsbortfall.

Tandvård mot tobak vill gärna ha fler medlemmar så det syns att vi är många som delar insikten om vårt viktiga arbete.

Vi kan leda kampen mot tobak säger Hans Göransson, ordförande i Tandläkarförbundet, och Tandvård mot tobak instämmer helhjärtat.

 

Aktuellt

  • Konferens 26 mars i Stockholm

    Tackla Tobak i tandvården 2019 – Nationell Yrkeskonferens om tobaksprevention Välkomna till en intressant eftermiddag den 26 mars på Fatburen i Stockholm. Tandvård mot Tobak bjuder på det senaste inom tobaksområdet Läs vidare

  • Opinionsbildning 2018

    Inom kort kommer många inom tandvården få ett erbjudande att stödja oss i opinionsbildningen mot tobak. Vi har ett val och växlar upp vårt arbete. Läs vidare och tack på Läs vidare

  • Barntandvårdsdagarna i Örebro 28-29 sept 2017

    Välkommen till Tandvård mot Tobaks monter!  Vi diskuterar gärna tobaksfrågan, och hur vi kan utveckla vårt tobakspreventiva arbete.

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org