Glada tandvårdsstudenter på uppskattad utbildning i tobakskunskap!

Närmare 60 studenter och några representanter för våra yrkesförbund samlades för en endagsutbildning – lunch till lunch på Zinkensdamms Vandrarhem, i strålande höstsol mitt i lummiga Tantolunden i Stockholm.

Vi fick kunskap om skador både i kroppen generellt och i munnen. Lungläkare med lång erfarenhet av just and-NÖDEN som rökning medför föreläste om det komplexa beroendet av nikotin och tobaksprodukter. Odontologer fokuserade på skador i munnen, framför allt  av rökning men även av snus.

Tobaksfrågan är till stor del ett politiskt problem, och även detta belystes. Det är en komplicerad politiska situation, med en tobaksindustri som enbart arbetar för maximal ekonomisk vinst, och folkvalda som av olika skäl inte fattar de beslut som rekommenderas i Tobakskonventionen, och som Sverige ratificerade redan 2005. Det är väl underbyggt från internationella studier vilka åtgärder samhället bör vidta för att minska tobaksbruket. Rökfria restauranger är en uppskattad åtgärd som hjälpt många att bli rökfria och skyddar dem som arbetar på krogen.
Vill vår regeringen verkligen se en utfasning av tobaksbruket, så det inte längre är ett folkhälsoproblem? Ska vi acceptera att 18 personer dör varje dag av sitt tobaksbruk? Hur kan vi inom tandvården bidra med opinionsbildning och tobaksprevention?

Dagen avslutades med en föreläsning från Non Smoking Generation ”50 kr och barnarbete på köpet” om hur det ser ut i odlingsländerna, med giftspridning och sjukdom, och barnarbete förstås. Det finns ingen kravodlad tobak eller någon fairtrade i detta sammanhang.

Kursens andra avdelning tog upp hur vi kan behandla våra patienter på kliniken, och hur det tobakspreventiva arbetet kan organiseras och se ut. Det är viktigt att veta hur vi kan påverka våra patienter till hälsosamma val, och hur vi kan hjälpa dem som vill bli kvitt tobaksberoendet.

Avslutningsvis berörde vi dels hur utbildningarna ser ut på de olika lärosätens och dels det viktiga ”Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025”.  Vi kom fram till att ungdomar och studenter är mycket bra som opinionsbildare och informatörer. Både när det gäller att växla upp tobaksundervisningen och när det gäller att lösa tobaksproblemet i samhället.
Vi har knutit bra kontakter och utgör ett nyttigt nätverk.
Se bifogat program

Sanningen om cannabis

Cannabis är den mest psykopatogena drogen. Ungdomar röker med hjärnan som insats. Filmen speglar ungas syn på drogen i ljuset av läkarens erfarenhet och de friska narkomanerna.

Filmen är producerad av hälsofrämjande film för tandvård mot tobak med stöd från statens folkhälsoinstitut 2013. Textmaterial och lärarhandledning till filmen Lärarhandledning – Sanningen om cannabis

Användning av cannabis är kopplat till en rad skaderisker, och skador kan uppstå redan vid ett mycket måttligt bruk. Tonåringar är en särskilt utsatt grupp.

Kunskapsöversikten ”Skador av hasch och marijuana” visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker. Försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Cannabis kan också orsaka svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.

– Trots att forskningen om cannabis har ökat under senare år finns en osäkerhet bland olika grupper om vilka risker det medför. Det breda skadepanoramat tyder på att synen på cannabis som ett ”lätt” narkotiskt preparat är missvisande, säger Nils Stenström, enhetschef, Statens folkhälsoinstitut.

Redan ett mycket måttligt bruk av cannabis hotar tonåringars utveckling på grund av det sätt som den aktiva substansen i cannabis, THC, samspelar med inre psykologiska skeenden som tonårstiden innebär. Tonåringar är mer benägna att reagera med psykiatriska symtom än vuxna. Generellt förvärras skaderiskerna av en tidig och hög konsumtion av cannabis.

Allt fler vetenskapliga studier stöder uppfattningen att den omogna hjärnans utveckling tar skada om tonåringar röker cannabis.

Cannabisrökning stör hormonbalansen hos både män/pojkar och kvinnor/flickor. Man misstänker att det kan sänka fertiliteten.

Cannabis fungerar som inkörsport och stimulerar till övergång till andra illegala droger. Ju intensivare och längre tid man rökt cannabis och ju tidigare man börjar desto större risk är det att man går vidare till andra droger.

Välkommen till nya Tandvardmottobak.org

Välkommen till vår nya hemsida. Här kommer du kunna följa vårt arbete mot tobak. Passa på att registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev

Följ vårt arbete i kampen mot tobak – registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Aktuellt

  • Tandvård mot Tobak på Svenska Tandhygienistföreningens 50-årsjubileum

      Vi tar del av ett lika digert som forskartätt seminarieprogram och 900 deltagare, både från Sverige och andra länder. Det är tandhygienister som diskuterar tobaksfrågan och som gör så Läs vidare

  • Givande yrkeskonferens

    Vår yrkeskonferens den 26 mars avlöpte på bästa sätt. Budskapet blev tydligt – tobak måste fasas ut och tandvården har nycklar! Rapporten om Tobaksindustrins miljöpåverkan radar upp en lång rad Läs vidare

  • Konferens 26 mars i Stockholm

    Tackla Tobak i tandvården 2019 – Nationell Yrkeskonferens om tobaksprevention Välkomna till en intressant eftermiddag den 26 mars på Fatburen i Stockholm. Tandvård mot Tobak bjuder på det senaste inom tobaksområdet Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org