Välkommen till webbinarie Tobacco Endgame

Välkommen till seminarium om Tobacco Endgame, i samarbete med Tobaksfakta.

Tisdagen den 26 maj klockan 14.00-17.00 på Svenska Läkaresällskapet. Anmälan på Yrkesföreningar gemensamma webbsida. Det är självklart möjligt att delta via webben eller titta i efterhand!

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

Tandvård mot Tobak vinner tandhälsopriset

Tandvård mot Tobak är mycket tacksamma, stolta och glada över det fina tandhälsopriset!  Detta är en fin eloge till alla dem inom vår förening som engagerat sig så länge. Det känns verkligen att vi har alla våra yrkesförbund inom tandvården med oss på det vi inom Tandvård mot Tobak har kämpat för i så många år. Vi inom tandvården har ett guldläge att arbeta med viktiga folkhälsofrågor, t ex tobak. Vi är den enda yrkeskår inom hälso och sjukvården som verkligen möter hela befolkningen regelbundet. Sjunker rökprevalensen sjunker parodotitförekomsten.

Regeringsuppdraget, som Tandvård mot Tobak var med inspirerade till, ”Enkla råd om tobak i tandvården” är slutfört och visar klart vilken god effekt detta har. Goda resultat både bland rökare och framför allt snusare.  Vi ser gärna fortsatt uppdrag att sprida detta över landet. Regeringens ANDT-strategi som ska förnyas nästa år ger förhoppningsvis tandvården en ytterligare förstärkt roll i det tobakspreventiva arbetet.

Det finns många inom tandvården som gärna skulle vilja arbeta med tobaksavvänjning på en högre nivå, kvalificerad rådgivning, men hindras av de ekonomiska förutsättningarna, tandvårdstaxan kort sagt. I Östergötland, Västerbotten och Värmland finns möjlighet att bedriva tobaksavvänjning för samma pris för patienten som inom primärvården, och med landstingsfinansiering för kostnadstäckning på klinik.

En annan viktig del i det tobakspreventiva arbete och där tandvården på olika håll varit synnerligen aktiva under lång tid är kontraktsmetoden ”Tobaksfri duo”, sjösatt av fd tandvårdschef Lage Wigren i Västerbotten, där man har detta som en viktig del i cancerstrategin i länet. Ska cancerprevalensen sjunka måste rökning minska, dvs nyrekrytering måste minimeras.

Beröm till ickerökare/snusare är en oerhörd betydelsefull åtgärd och metod att inspirera till tobaksfrihet. Där har vi allesammans inom tandvården en jätteviktig roll.

Att tobaksprevention är en av de mest kostnadseffektiva behandlingarna som finns inom hälso-och sjukvården kommer tydligt fram även i arbetet kring Non Communicable Diseases, som orsakar 2/3 av dödsfallen globalt. Den enda gemensamma faktorn bland farsoterna (hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes) är tobak. Tandläkarförbundet och Tandhygienistföreningen är delaktiga i det svenska NCD- nätverket, inbjudna av Tandvård mot Tobak.

De länder som infört varningsbilder på cigarettpaket ser att bilderna med förstörda tänder är mest effektiva, och det talar sitt tydliga språk. Nicola Roxon, hälsominister i Australien som genomdrev neutrala paket med stora varningsbilder, och som vi träffade i höstas på LUFT-konferensen i Umeå, verifierar detta och tycker det är en klok strategi att tandvården arbetar med tobaksfrågan. Munnen och tandhälsan är superviktig för folk, och vi inom tandvården har därför de bästa möjligheterna att motivera patienter till tobaksfrihet.

Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025, opinionsbildningsprojektet där Tandläkarförbundet och 50 andra tunga organisationer samt nyligen Jämtlands läns landsting har ställt sig bakom är på frammarsch. Vi vill inspirera våra folkvalda att sätta ett datum då tobaken är utfasad, där kanske bara 2-3% fortfarande röker, så tobaken inte längre utgör ett folkhälsoproblem. Med en genomtänkt handlingsplan med utgångspunkt i tobakskonventionen kan vi inom tandvården ta en aktiv roll i arbetet mot målet rökfritt Sverige 2025.

De flesta vet nog att 32 personer dör varje dag av tobak och att det kostar mer än 30 miljarder kronor per år i Sverige, i sjukvård, förtidspensioneringar, och produktionsbortfall.

Tandvård mot tobak vill gärna ha fler medlemmar så det syns att vi är många som delar insikten om vårt viktiga arbete.

Vi kan leda kampen mot tobak säger Hans Göransson, ordförande i Tandläkarförbundet, och Tandvård mot tobak instämmer helhjärtat.

 

Presentation om E-cigaretter från Riksstämman

Barbro Holm-Ivarsson, ordf i Psykologer mot Tobak presenterades information om E-cigaretter eller vaping under Tandvård mot Tobaks seminarium under Riksstämman. Tandvård mot Tobak hade en monter och flera presentationer under konferensen. Ladda ner presentationen om e-cigaretter.

 

Sändning från Tobaksutbildning i Stockholm – 1a december 2014

Tobaksutbildning i Stockholm

Tandvård mot Tobaks populära kurs från den 1a december finns på webbsändning

För mer information kontakta: Lena Sjöberg, leg tandl, ordf Tandvård mot Tobak, Telefon: 08 669 81 58

Program:

09.30-10.00: Kaffe och registrering

10.00 Välkommen! Lena Sjöberg, ordf Tandvård mot Tobak

10.10- 11.10 E-cigaretter. Motiverande Samtal. Barbro Holm-Ivarsson

11.15-11.30: Sluta-Röka-Linjen – på tele och webb

Maria Rankka, leg tandl, Sluta-Röka-Linjen

11.30 -12.00 Våra yrkesförbund har ordet. Varför ska vi organisera oss?

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Snusskador. Birgitta Enmark, leg tandhygienist, tobaksavvänjare,                                            folkhälsoansvar Folktandvården Gävleborg

13.20-14.20: Så drabbas munnen när du röker

Jan Bergström, odont. dr, professor emeritus, Karolinska Institutet,                                       Odontologiska fakulteten Huddinge

14.20-14.35 Kaffe

14.45 -15.45 Tobakens barn. Så ser det ut i odlingsländerna.

A NonSmoking Generation

15.45- 16.00 Avslutning

Välkommen med din anmälan nedan

 

 

 

 

 

Globala Tobaksfria Dag 31 maj

Globala Tobaksfria Dag 31a maj. Temat under Globala Tobaksfria Dagen handlar om högre skatter på tobak för att minska tobaksbruk. Läs mer på WHOs hemsida: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/en/

Aktuellt

  • Tandvård mot Tobak på Svenska Tandhygienistföreningens 50-årsjubileum

      Vi tar del av ett lika digert som forskartätt seminarieprogram och 900 deltagare, både från Sverige och andra länder. Det är tandhygienister som diskuterar tobaksfrågan och som gör så Läs vidare

  • Givande yrkeskonferens

    Vår yrkeskonferens den 26 mars avlöpte på bästa sätt. Budskapet blev tydligt – tobak måste fasas ut och tandvården har nycklar! Rapporten om Tobaksindustrins miljöpåverkan radar upp en lång rad Läs vidare

  • Konferens 26 mars i Stockholm

    Tackla Tobak i tandvården 2019 – Nationell Yrkeskonferens om tobaksprevention Välkomna till en intressant eftermiddag den 26 mars på Fatburen i Stockholm. Tandvård mot Tobak bjuder på det senaste inom tobaksområdet Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org