Glada tandvårdsstudenter på uppskattad utbildning i tobakskunskap!

Närmare 60 studenter och några representanter för våra yrkesförbund samlades för en endagsutbildning – lunch till lunch på Zinkensdamms Vandrarhem, i strålande höstsol mitt i lummiga Tantolunden i Stockholm.

Vi fick kunskap om skador både i kroppen generellt och i munnen. Lungläkare med lång erfarenhet av just and-NÖDEN som rökning medför föreläste om det komplexa beroendet av nikotin och tobaksprodukter. Odontologer fokuserade på skador i munnen, framför allt  av rökning men även av snus.

Tobaksfrågan är till stor del ett politiskt problem, och även detta belystes. Det är en komplicerad politiska situation, med en tobaksindustri som enbart arbetar för maximal ekonomisk vinst, och folkvalda som av olika skäl inte fattar de beslut som rekommenderas i Tobakskonventionen, och som Sverige ratificerade redan 2005. Det är väl underbyggt från internationella studier vilka åtgärder samhället bör vidta för att minska tobaksbruket. Rökfria restauranger är en uppskattad åtgärd som hjälpt många att bli rökfria och skyddar dem som arbetar på krogen.
Vill vår regeringen verkligen se en utfasning av tobaksbruket, så det inte längre är ett folkhälsoproblem? Ska vi acceptera att 18 personer dör varje dag av sitt tobaksbruk? Hur kan vi inom tandvården bidra med opinionsbildning och tobaksprevention?

Dagen avslutades med en föreläsning från Non Smoking Generation ”50 kr och barnarbete på köpet” om hur det ser ut i odlingsländerna, med giftspridning och sjukdom, och barnarbete förstås. Det finns ingen kravodlad tobak eller någon fairtrade i detta sammanhang.

Kursens andra avdelning tog upp hur vi kan behandla våra patienter på kliniken, och hur det tobakspreventiva arbetet kan organiseras och se ut. Det är viktigt att veta hur vi kan påverka våra patienter till hälsosamma val, och hur vi kan hjälpa dem som vill bli kvitt tobaksberoendet.

Avslutningsvis berörde vi dels hur utbildningarna ser ut på de olika lärosätens och dels det viktiga ”Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025”.  Vi kom fram till att ungdomar och studenter är mycket bra som opinionsbildare och informatörer. Både när det gäller att växla upp tobaksundervisningen och när det gäller att lösa tobaksproblemet i samhället.
Vi har knutit bra kontakter och utgör ett nyttigt nätverk.
Se bifogat program

Aktuellt

  • Podd om riskerna med det vita snuset

    Louise Adermark, forskare inom beroendemedicin vid Göteborgs universitet och expert på nikotin medverkar i Akademilivs podd och pratar om riskerna med det vita snuset. som spelas in av Sahlgrenska akademin, Läs vidare

  • Bli fri från Nikotinberoende

    Tobaksavvänjning med sjuksköterskor och tandhygienister. I region Östergötland samarbetar tandvård och hälso-och sjukvård inom tobaksavvänjning. Det finns mottagningar med legitimerade tandhygienister och sjuksköterskor, och inom både tandvård och hälso- och Läs vidare

  • Forskare ogillar ”det svenska förhållningssättet” till snus

    Med tanke på den evidens som finns om skaderisker av snus är det beklagligt att svenska politiker har en så slapphänt inställning till det vita snuset. Det tycker Jan Hirsch, Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org