Tackla Tobak och Nikotin i Tandvården den 28 mars. Dags att anmäla dig!

Tandvård mot Tobak genomför sitt årliga seminarium i frågan Tobak och Nikotin och vi hoppas på ditt deltagande och engagemang. Tandvården har en viktig roll !

Anmälan senast 15 mars till Tandvård mot Tobak till info@ymtkansli.org, ange om du deltar på plats eller önskar få en länk utskickad.

Välkommen till 2023 års viktigaste eftermiddag.

För: Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare.

Tid: Tisdagen den 28 mars 2023 kl 13.00-15.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm / eller deltagande via länk.

Konferensen belyser tandvårdens viktiga roll i tobaksfrågan och ni får veta det senaste kring:

Nikotin och effekter på kroppen.

Nya tobaks – och nikotinprodukter. Vad är vad i djungeln av produkter?

Hur vi aktivt kan arbeta med tobaks avvänjning på kliniken

Hur ser våra förbund på tobaks- och nikotin frågan?

#Lagar för alla barns framtid: Nationell kampanj för lagstiftning som skyddar barn och ungdomar mot nikotinets skadliga effekter.image.png

Målgrupp är personal på fältet samt politiker och beslutsfattare inom tandvård, hälsovård och sjukvård.

Program:

13.00 Lena Sjöberg, leg tandläkare, ordförande Tandvård mot Tobak, hälsar välkommen

Magnus Lundbäck, docent, Karolinska Institutet

Forskning om nikotin – aktuellt kunskapsläge och nya utmaningar

Johanna Reuterving Smajic, leg. tandhygienist, ledamot Tandvård mot Tobak:

Nya tobak och nikotinprodukter, från brunt och ute till vitt fräscht och inne

Birgitta Enmark, leg tandhygienist, vice ordförande Tandvård mot Tobak:

Tobak-och nikotin avvänjning på kliniken

Våra yrkesförbund har ordet.

Chaim Zlotnik, Ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Yvonne Nyblom, Ordförande Sveriges Tandhygiensitförening

Tina Hilding, Ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet

Birgitta Enmark, leg tandhygienist, vice ordförande Tandvård mot Tobak:

#Lagar för alla barns framtid: nationell kampanj för lagstiftning för att skydda barn och unga mot nikotinets skadliga effekter

Sammanfattning och avslut av en fullspäckad eftermiddag

Aktuellt

  • Podd om riskerna med det vita snuset

    Louise Adermark, forskare inom beroendemedicin vid Göteborgs universitet och expert på nikotin medverkar i Akademilivs podd och pratar om riskerna med det vita snuset. som spelas in av Sahlgrenska akademin, Läs vidare

  • Bli fri från Nikotinberoende

    Tobaksavvänjning med sjuksköterskor och tandhygienister. I region Östergötland samarbetar tandvård och hälso-och sjukvård inom tobaksavvänjning. Det finns mottagningar med legitimerade tandhygienister och sjuksköterskor, och inom både tandvård och hälso- och Läs vidare

  • Forskare ogillar ”det svenska förhållningssättet” till snus

    Med tanke på den evidens som finns om skaderisker av snus är det beklagligt att svenska politiker har en så slapphänt inställning till det vita snuset. Det tycker Jan Hirsch, Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org