Odontologisk Riksstämma & Swedental 2023 i Umeå

Den 15 november 09:30 finns vi på plats under temat ” Tackla Tobak och nikotin i Tandvården”.

Du som är på plats i Umeå är hjärtligt välkommen till vårt seminarium där du får vet mer om faran med nya trender och tobaksprodukter. Från Tandvård mot tobak deltar Johanna Reuterving Smajic, Lena Sjöberg, Birgitta Enmark. Vi har också glädjen att ha med oss Linnea Hedman,  beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Väl mött i Umeå

Aktuellt

  • Podd om riskerna med det vita snuset

    Louise Adermark, forskare inom beroendemedicin vid Göteborgs universitet och expert på nikotin medverkar i Akademilivs podd och pratar om riskerna med det vita snuset. som spelas in av Sahlgrenska akademin, Läs vidare

  • Bli fri från Nikotinberoende

    Tobaksavvänjning med sjuksköterskor och tandhygienister. I region Östergötland samarbetar tandvård och hälso-och sjukvård inom tobaksavvänjning. Det finns mottagningar med legitimerade tandhygienister och sjuksköterskor, och inom både tandvård och hälso- och Läs vidare

  • Forskare ogillar ”det svenska förhållningssättet” till snus

    Med tanke på den evidens som finns om skaderisker av snus är det beklagligt att svenska politiker har en så slapphänt inställning till det vita snuset. Det tycker Jan Hirsch, Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org