Rapport från Riksstämman

Tandvård mot Tobaks ordförande Lena Sjöberg har ordet:

Tandvård mot Tobak fick återigen möjlighet att ordna ett seminarium på Odontologisk Riksstämma i Umeå. 2000 entusiastiska och engagerade medarbetare inom tandvården fanns på plats i dagarna tre.

Vårt seminarium lockade 120 besökare, vilket är rekord.

Vi fick höra Linnéa Hedman presentera varför Harm Reduction inte gäller, eller är någon bra idé, när det gäller att ersätta cigaretter med snus resp. e-cigaretter.

Birgitta Enmark beskrev hur man i Folktandvården Gävleborg sprider information via väntrumsskärmar, Facebook, Instagram mm.  Goda exempel som vi alla kan ta efter.

På TobaksFakta webbplats finns kampanjsidan #lagarforallabarnsframtid, där det finns mycket material, filmer, annonser, affischer mm att ladda hem utan kostnad. Den egna loggan kan gratis placeras på materialet. För individuell hjälp är alla välkomna att kontakta kansliet, info@ymtkansli.org.

Som avslutning presenterade Johanna Reuterving Smajic det senaste om nya nikotinprodukter. Förfärande sanningar om både vitt snus och e-cigaretter. Barn och unga lockas in i ett ofta högt och kanske livslångt nikotinberoende.

Det finns kanske en och annan inom våra yrkeskårer som fallit för frestelsen att prova vitt snus…? Vårt absoluta råd är förstås att omedelbart försöka sluta, och att inte använda produkten på arbetstid. Vi är förebilder och ska föregå med gott exempel. Det är varken tobaksfritt eller ofarligt.

På Tandläkartorget fick vi många fina pratstunder med kolleger. Tänk så roligt att träffa gamla bekanta.

Nu ser vi fram emot nästa stämma i Göteborg, men först bjuder vi in till vårt eget årliga seminarium Tackla Nikotin och Tobak i Tandvården, 11 april, digitalt 13-15.30, eller på plats på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Odontologisk Riksstämma & Swedental 2023 i Umeå

Den 15 november 09:30 finns vi på plats under temat ” Tackla Tobak och nikotin i Tandvården”.

Du som är på plats i Umeå är hjärtligt välkommen till vårt seminarium där du får vet mer om faran med nya trender och tobaksprodukter. Från Tandvård mot tobak deltar Johanna Reuterving Smajic, Lena Sjöberg, Birgitta Enmark. Vi har också glädjen att ha med oss Linnea Hedman,  beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Väl mött i Umeå

OM DET VITA SNUSET

Artikel i Expressen hemsida 19 mars av Louise Adermark och Jan-Michaél Hirsch

Det marknadsförs som tobaksfritt och fräscht och lockar med influensers och godisliknande smaker allt fler unga. Men det vita snuset är inte alls riskfritt.

– Nikotinhalten i det vita snuset kan vara fyra gånger högre än i vanligt snus och kan till exempel ge ökad oro, ångest och rastlöshet, säger nikotinforskaren Louise Adermark. 

Här berättar hon och cancerforskare Jan-Michaél Hirsch hur det vita snuset påverkar munnen, andedräkt, hjärta, blodkärl, sömn och sperma och ökar risken för diabetes, cancer och alkoholberoende. 

Nästan var femte kvinna i åldrarna 16–29 använder nikotinsnus, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Tobaksindustrin försöker med benämningar som tobaksfritt snus, vitt snus och vape (en elektronisk cigarett) få nikotinprodukterna att framstå som mindre skadliga. Bolagen sponsrar också framgångsrika idrottare och artister, som i sociala medier poserar i miljöer där de färgglada dosorna framställs som coola accessoarer och förknippas med hälsa, fräschhet, fest och gemenskap. I sortimentet för vitt snus presenteras samtidigt smaker med namn som ”cool mint”, ”frosted apple”, och ”tropic breeze”.  

– Det här är så cyniska sätt för tobaksindustrin att rekrytera nya nikotinister! Smakerna gör det också betydligt mer beroendeframkallande, säger Louise Adermark, docent i neurobiologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet. 

Hon förklarar att ungas hjärnor är mer känsliga än vuxnas i och med att hjärnan inte har vuxit färdigt förrän i 25-årsåldern. En bidragande orsak till att unga löper ännu större risk att fastna i ett livslångt beroende är att deras hjärnor reagerar starkare på kortsiktiga belöningar. Yngre blir också snabbare toleranta mot negativa effekter, medan äldre i större utsträckning mår illa och upplever blodtrycksfall när de snusar. 

VITT SNUS FÅR INTE SÄLJAS TILL PERSONER UNDER 18 ÅR

• Innehåller höga halter av nervgiftet nikotin, som framställs av tobak. Består vanligtvis av något växtfibermaterial på vilket smakaromer och nikotin har tillförts.

• Lanserades stort under 2018 och 2019. Flera Novusundersökningar visar att det skett en drastisk ökning av användandet av produkterna bland unga i åldrarna 14 till 18. Bara mellan 2019 och 2020 ökade användandet av snuset från sju procent till 19 procent. 

• Koncentrationen av nikotin i tobaksfritt snus varierar från cirka tre milligram per gram upp till 50 milligram per gram, enligt den statliga utredningen ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter”. Vanliga snussorter har ca åtta milligram per gram. Den starkaste tobaksprodukten på marknaden har en koncentration på cirka 45 mg per gram – vilket alltså är lägre än det starkaste vita snuset.

• Sedan 1 augusti i fjol är det en åldersgräns på 18 för köp av vitt snus och viss reglering av marknadsföring till personer under 25 år.

Källor: Tobaksfakta och Hjärt-Lungfonden


Att snus har ett högre pH-värde leder även att vi kan ta upp mer nikotin via munhålan än vad vi skulle göra annars.

Louise Adermark framhåller dessutom att snuset inte alls är tobaksfritt eftersom nikotinet utvinns ur tobaksblad, vars odlingar också påverkar klimatet negativt genom urlakning av jordarna, avskogning och koldioxidutsläpp och hälsan hos dem som plockar bladen i och med att gifterna från plantorna och det man besprutar dem med lätt går in genom huden. 

– Det är ungefär lika vilseledande att kalla snuset för tobaksfritt som att påstå att korv gjord på hjärna är köttfri. Det sänder fel budskap och ger sken av att vitt snus är en säker produkt.

Men visst finns det fördelar med snus och vitt snus jämfört med rökning, medger nikotinforskaren och får medhåll av Jan-Michaél Hirsch, professor emeritus vid medicinska fakulteten Uppsala universitet. 

– När du extraherar ut nikotinet ur tobaksbladen blir du av med många gifter och tungmetaller och det inte lika skadligt att ha det vita snuset under läppen som att dra ner varm tobaksrök i lungorna, säger Louise Adermark. 

Jan-Michaél Hirsch jämför med hur tobaksindustrin när den fick kritik för att massor av rökare dog i lungcancer lanserade cigaretter med filter som en lösning på problemet – och senare light- och mentolcigarretter. 

– Det är samma sak med det vita snuset. Den forskning som hunnit göras pekar på att det finns en rad skaderisker med det, precis som med annat snus. Varför göra unga tjejer till nikotinister? säger han. 

Experterna Louise Adermark och Jan-Michaél Hirsch om hur det vita snuset påverkar risken för…

… ANDRA BEROENDEN:

”Många som snusar använder även cigaretter. Det finns också ett starkt samband mellan tobaksbruk och alkoholberoende. Djurstudier tyder på att du blir mer mottaglig för beroende av andra substanser också i och med att hjärnans belöningssystem byggs om. Och rökning har inte minskat i den grupp som använder snus, snarare ökat”.

… HJÄRTAT OCH KÄRLEN:

”Nikotinet ger ett förhöjt blodtryck genom att receptorer aktiveras och adrenalin frisätts. Det här ger en ökad hjärtfrekvens och styvare och mer irriterade blodkärl, som inte blir lika flexibla som annars. Fria fettsyror frisätts i blodet och kan bidra till det metabola syndromet, som ökar risken för livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdomar och vissa cancersjukdomar som prostatacancer, tarmcancer och bröstcancer. 

… SÖMNEN:

”Sömnen försämras genom att sömnrytmen rubbas. Många upplever att de somnar lättare när de har en prilla under läppen, men precis som alkohol har nikotin den effekten att du vaknar oftare och får sämre kvalitet på sömnen”. 

… PROBLEM MED MAGE OCH TARMAR:

”Nikotinreceptorerna påverkar magen så att den blir hårdare eller lösare”. 

… ORO OCH ÅNGEST:
”Samma receptorer som är involverade när nikotin tas upp påverkar oro och ångest. Ju mer du exponeras för nikotin, desto mer rubbas systemet. För stunden kan tobaken uppfattas som ångestdämpande och i än högre grad upplever kvinnor att det är så, men ångesten förstärks de stunder då du inte nyttjar nikotin. Det bidrar också till att det är svårt att sluta med snus. Du blir rastlös och får abstinenssymptom”. 

… SÄMRE SPERMA OCH BRÖSTMJÖLK:
”Män får sämre kvalitet på sin sperma och minskar chansen att få bli förälder med 10 procent. Forskning visar även att snusande män har cirka 25 procent färre spermier än icke-snusare och det mesta talar för att det gäller även vitt snus. Nikotin samlas i bröstmjölken och blir till högre koncentration än i ditt eget blod. Det kan ta upp mot åtta timmar innan nikotinet försvunnit helt ur bröstmjölken”.

… PSYKISK OHÄLSA SOM DEPRESSIONER:
”Det är en hög andel rökare bland personer med psykiatriska diagnoser. Tidigare har man betraktat cigaretterna som en sorts självmedicinering, men ny forskning tyder på att nikotinet kan öka risken att utveckla en diagnos”. 

… PÅVERKAN PÅ FOSTER: 

”Nikotin är skadligt för det ofödda barnet och det kan vara enormt höga doser i det vita snuset. Nikotinet påverkar blodtillförseln i livmodern, vilket gör att moderkakan försämras. Det innebär att fostret får mindre näring och syre, vilket kan leda till komplikationer som tillväxthämmande, för tidig födsel, missfall, att moderkakan lossnar för tidigt, havandeskapsförgiftning och plötslig spädbarnsdöd. Risken för missbildningar som gomspalt ökar också. Du bör därför sluta snusa när du planerar att bli gravid”. 

… SKADOR I MUNNEN:

”Du skadar munslemhinnan där snuset läggs in, det syns med blotta ögat oavsett vilken snussort du använder. Slemhinnan där du snusar förtjockas, får ett hornlager ovanpå och det kan bli inflammerat under. Där kan det uppstå elakartade celler som sprider sig upp mot ytan. Tandköttet dras tillbaka och de blottade tandhalsarna ger ökad risk för karies, precis som av att tändernas kalkas ur. Saliven fyller vanligtvis en jätteviktig funktion genom att ta hand om pH svängningarna när du äter. Saliven utgör en del av immunförsvaret, som nikotinet försämrar och trycker tillbaka T-cellerna. Munhål- och svalgcancer orsakas huvudsakligen av tobaksbruk och alkoholkonsumtion och drabbar varje år 1 200 personer i Sverige, vilket gör cancerformen vanligare än till exempel livmoderhalscancer, som 550 individer får årligen”. 

... DÅLIG ANDEDRÄKT: 

Nikotinprodukterna luktar och tillsammans med en försämrade salivproduktion som gör dig torr i munnen bidrar detta till en dålig andedräkt

… FÖRSÄMRAD SÅRLÄKNING:

”Nikotin gör det svårare för sår att läka. Att kärlen blir stelare gör det också svårare att operera dig. Hela cellcykeln försämras”.


Tips till dig som vill sluta snusa:

• Försök ha miljöer där du aldrig använder snus. Bestäm dig till exempel för att inte snusa på jobbet och gymmet. Då förknippar du inte dessa ställen med snus och du får lättare att stå emot suget där.

• Börja en ny aktivitet där du aldrig har använt snus.

• Mest effektivt är det att försöka sluta rakt av. 

• Om du är rädd för att överäta när du slutar snusa är det smart att dricka ett glas vatten, ta en promenad och göra armhävningar då du får en impuls att ta en prilla. 

• Olika nikotinprodukter som plåster, tuggummi och tabletter fungerar bra även för snusare som vill lägga av som kan med fördel kombineras vid sug. 

• Det kan framstå som kontraproduktivt att behandla nikotinberoende med nikotinprodukter, men det är effektivt att vänja sig av med beteenden utan att behöva vara superabstinent. 

• Det är aldrig för sent att sluta! Det tar förvisso lång tid innan kroppen återhämtar sig helt, men hälsovinsterna uppstår från dag ett då du är nikotinfri. 

Källa: Louise Adermark, docent i neurobiologi, Jan-Michael Hirsch professor i käkkirurgi 


Tandvård mot tobak på plats vid Tandhygienist Dagarna

Den 23 – 25 april träffas landets Tandhygienister i Karlstad och vi från Tandvård mot Tobak finns givetvis på plats. Tandvård mot Tobak vill fortsätta sprida kunskap om tobak och nikotinets verkningar till en mycket viktig yrkesgrupp inom tandvården, Tandhygienisten. Genom deras regelbundna kontakt med patienten finns stor möjlighet att förebygga användande och stödja i avvänjning av traditionella och nya produkter. Nya tobaksprodukterna som e-cigarett och vitt snus är områden där vi ännu inte vet vilka skador som kan uppstå och det kan bli dagens unga som får betala priset när sluträkningen kommer. Enkät visar att av all niondeklassare har 20% provat e-cigarett och antalet unga användare av det vita snuset ökar stadigt.

Matz Larsson, lungspecialist på Universitetssjukhuset Örebro, varnar för eventuella framtida skador på lungor vid användning av e-cigarett. Även om e-cigarett först sades vara mindre farliga än rökning ser han stora risker. Argument som bör kunna användas i samtal med patienten och som borde vara tillräckligt för att omvärdera nyttjandet.

Klicka på länken och lär mer om tobakens verkningar Faktamaterial arkiv – Tobaksfakta

Fräscha dosor och spännande smaker möter kunden i butiken och visst kan det vara lockande att prova! Vitt snus är dåligt för miljön och klimatet. Tobaksodlingar bidrar till urlakning av jordar. De kräver mycket vatten och besprutning, ger koldioxidutsläpp och är skadliga för dem som plockar tobaksbladen då gifterna lätt tas upp genom huden hos arbetarna.  Ju yngre du är när du första gången provar att snusa, desto större är risken att du fastnar i ett beroende. Snusar du en dosa vitt snus om dagen kostar det omkring 14 400 kronor om året. 

Välkommen till LUFT-konferensen 2023

Luft 7-8 september.

LUFT är den största i konferensen i Sverige som lyfter frågor gällande nikotin- och tobaksbruk. Årets konferens innebär två härliga dagar med nätverkande, gemensam middag och underhållning. Programmet innehåller både internationella och nationella perspektiv och många föreläsare.

Arrangör

Konferensen arrangeras av TPLR, ett nationellt nätverk som består av samordnare med ansvar för regionernas tobaksförebyggande arbete där en av huvuduppgifterna är att genomföra LUFT- konferensen, den största i Sverige inom området.

Kostnad och anmälan

Anmälan görs på Tobaksfakta https://tobaksfakta.se/valkommen-till-luft-konferensen-7-8-september-2023/

Early bird innan 21 April : 2400 kr + moms
Från 22 april: 3000 kr + moms

Tackla Tobak och Nikotin i Tandvården den 28 mars. Dags att anmäla dig!

Tandvård mot Tobak genomför sitt årliga seminarium i frågan Tobak och Nikotin och vi hoppas på ditt deltagande och engagemang. Tandvården har en viktig roll !

Anmälan senast 15 mars till Tandvård mot Tobak till info@ymtkansli.org, ange om du deltar på plats eller önskar få en länk utskickad.

Välkommen till 2023 års viktigaste eftermiddag.

För: Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare.

Tid: Tisdagen den 28 mars 2023 kl 13.00-15.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm / eller deltagande via länk.

Konferensen belyser tandvårdens viktiga roll i tobaksfrågan och ni får veta det senaste kring:

Nikotin och effekter på kroppen.

Nya tobaks – och nikotinprodukter. Vad är vad i djungeln av produkter?

Hur vi aktivt kan arbeta med tobaks avvänjning på kliniken

Hur ser våra förbund på tobaks- och nikotin frågan?

#Lagar för alla barns framtid: Nationell kampanj för lagstiftning som skyddar barn och ungdomar mot nikotinets skadliga effekter.image.png

Målgrupp är personal på fältet samt politiker och beslutsfattare inom tandvård, hälsovård och sjukvård.

Program:

13.00 Lena Sjöberg, leg tandläkare, ordförande Tandvård mot Tobak, hälsar välkommen

Magnus Lundbäck, docent, Karolinska Institutet

Forskning om nikotin – aktuellt kunskapsläge och nya utmaningar

Johanna Reuterving Smajic, leg. tandhygienist, ledamot Tandvård mot Tobak:

Nya tobak och nikotinprodukter, från brunt och ute till vitt fräscht och inne

Birgitta Enmark, leg tandhygienist, vice ordförande Tandvård mot Tobak:

Tobak-och nikotin avvänjning på kliniken

Våra yrkesförbund har ordet.

Chaim Zlotnik, Ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Yvonne Nyblom, Ordförande Sveriges Tandhygiensitförening

Tina Hilding, Ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet

Birgitta Enmark, leg tandhygienist, vice ordförande Tandvård mot Tobak:

#Lagar för alla barns framtid: nationell kampanj för lagstiftning för att skydda barn och unga mot nikotinets skadliga effekter

Sammanfattning och avslut av en fullspäckad eftermiddag

Riksstämman 2022

/

För femtonde året i rad fick TmT möjlighet att arrangera ett seminarium på Riksstämman Denna gång i Göteborg och med titeln Tackla Tobak i Tandvården. Full salong och stort intresse!

Louise Adermark, docent på Göteborgs Universitet, föreläste om nikotin och auditoriet häpnade. Det är oerhört viktigt att speciellt vi inom tandvården är uppdaterade nu när det vita snuset, så kallade tobaksfria nikotinpåsar, ökar i ungdomsgruppen. Vi träffar barn och unga dagligen och kan prata med alla om hur skadligt det är.

Cancerforskning och våra möjligheter att förebygga och diagnosticera i tid berättade Jan Hirsch, käkkirurg från Uppsala, om. Johanna Reuterving Smajic, leg tandhygienist från Kalmar föreläste om vita snuset och hur marknadsföringen ser ut och vad barn och unga möts av på nätet. Birgitta Enmark leg tandhygienist, berättade om tobaksavvänjning.

Våra tandvårdsförbund representerades av ordförandena Chaim Zlotnic, Sveriges Tandläkarförbund, och Tina Hilding Svenska Tandsköterskeförbundet belyste vår viktiga roll i tobaksfrågan, och våra möjligheter. Tandhygienistföreningen kunde tyvärr inte närvara, men stödjer alltid tobaksfrågan.

Karin Sjögren modererade på ett utmärkt sätt och vi fick många frågor på slutet, och glada kommentarer från åhörarna.

Vårt samhälle behöver inte unga nikotinister

Snusets fördelar mot rökning används ofta som argument för en positiv syn på snus, men en sådan jämförelse blir skev då få saker är så hälsofarligt som rökning. Det skriver Inger Eriksson, från Tandvård mot tobak, i en insändare i Sumdsvalls tidning .

Effekterna och hälsoriskerna för snusaren bör jämföras med att inte alls använda sig av tobak i någon form.

Snuset innehåller över 3000 olika ämnen som är skadligt för vår hälsa och där ett 20 tal är cancerframkallande (källa: Statens folkhälsoinstitut 2009).

Frågan är alltså, skulle snusaren rökt om snuset inte funnits? Frågan är hypotetisk och därför näst intill omöjlig att svara på då fakta säger att 4 av 10 snusare aldrig har rökt. Förekomsten av snus gör därmed att det totala antalet tobaksbrukare blir större.

De senaste åren har flera nya nikotinprodukter gjort entré på den svenska marknaden, två exempel är e-cigarett och det så kallade vita nikotinsnuset.  Trots att produkterna innehåller nikotin och är starkt beroendeframkallande, är de långt ifrån reglerade på samma sätt som cigaretter och snus.

Vitt snus har inte någon 18-års åldersgräns och kan därför köpas av barn. Vårt samhälle har blivit mer rökfritt, vilket är en stor framgång, men det oroande är nu att det vita snuset ökar bland våra ungdomar.

Anledning till att börja med tobaksprodukter kan vara olika men faktum kvarstår att ingen skulle börja om det inte fanns en på drivande tobaksindustri som nu ser våra barn som nästa generations lojala kunder. Tobaksindustrin får hjälp med marknadsföring av influensers i poddar och sociala medier. Snygga förpackningar och fräscha smaker (inget brunt snus längre) lockar våra barn till att snabbt bli nikotinberoende.

Samhället måste, genom lagar, ta ansvar för att våra barn inte blir nikotinberoende och vi vuxna måste stödja våra unga att säga nej till den nu exploderande marknadsföringen av vitt snus. Vårt samhälle behöver inte unga nikotinister.

1

Aktuellt

  • Rapport från Riksstämman

    Tandvård mot Tobaks ordförande Lena Sjöberg har ordet: Tandvård mot Tobak fick återigen möjlighet att ordna ett seminarium på Odontologisk Riksstämma i Umeå. 2000 entusiastiska och engagerade medarbetare inom tandvården Läs vidare

  • Odontologisk Riksstämma & Swedental 2023 i Umeå

    Den 15 november 09:30 finns vi på plats under temat ” Tackla Tobak och nikotin i Tandvården”. Du som är på plats i Umeå är hjärtligt välkommen till vårt seminarium Läs vidare

  • ECToH konferens Tobacco or Health

    2023 års konferens gick av stapeln i Madrid. Där möttes Europas all expertis i tobaksfrågan. Läs mer på Tobaksfakta via länken. https://tobaksfakta.se/dont-give-up-uppmanade-who-under-ectoh-konferensen/

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org