OM DET VITA SNUSET

Artikel i Expressen hemsida 19 mars av Louise Adermark och Jan-Michaél Hirsch

Det marknadsförs som tobaksfritt och fräscht och lockar med influensers och godisliknande smaker allt fler unga. Men det vita snuset är inte alls riskfritt.

– Nikotinhalten i det vita snuset kan vara fyra gånger högre än i vanligt snus och kan till exempel ge ökad oro, ångest och rastlöshet, säger nikotinforskaren Louise Adermark. 

Här berättar hon och cancerforskare Jan-Michaél Hirsch hur det vita snuset påverkar munnen, andedräkt, hjärta, blodkärl, sömn och sperma och ökar risken för diabetes, cancer och alkoholberoende. 

Nästan var femte kvinna i åldrarna 16–29 använder nikotinsnus, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Tobaksindustrin försöker med benämningar som tobaksfritt snus, vitt snus och vape (en elektronisk cigarett) få nikotinprodukterna att framstå som mindre skadliga. Bolagen sponsrar också framgångsrika idrottare och artister, som i sociala medier poserar i miljöer där de färgglada dosorna framställs som coola accessoarer och förknippas med hälsa, fräschhet, fest och gemenskap. I sortimentet för vitt snus presenteras samtidigt smaker med namn som ”cool mint”, ”frosted apple”, och ”tropic breeze”.  

– Det här är så cyniska sätt för tobaksindustrin att rekrytera nya nikotinister! Smakerna gör det också betydligt mer beroendeframkallande, säger Louise Adermark, docent i neurobiologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet. 

Hon förklarar att ungas hjärnor är mer känsliga än vuxnas i och med att hjärnan inte har vuxit färdigt förrän i 25-årsåldern. En bidragande orsak till att unga löper ännu större risk att fastna i ett livslångt beroende är att deras hjärnor reagerar starkare på kortsiktiga belöningar. Yngre blir också snabbare toleranta mot negativa effekter, medan äldre i större utsträckning mår illa och upplever blodtrycksfall när de snusar. 

VITT SNUS FÅR INTE SÄLJAS TILL PERSONER UNDER 18 ÅR

• Innehåller höga halter av nervgiftet nikotin, som framställs av tobak. Består vanligtvis av något växtfibermaterial på vilket smakaromer och nikotin har tillförts.

• Lanserades stort under 2018 och 2019. Flera Novusundersökningar visar att det skett en drastisk ökning av användandet av produkterna bland unga i åldrarna 14 till 18. Bara mellan 2019 och 2020 ökade användandet av snuset från sju procent till 19 procent. 

• Koncentrationen av nikotin i tobaksfritt snus varierar från cirka tre milligram per gram upp till 50 milligram per gram, enligt den statliga utredningen ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter”. Vanliga snussorter har ca åtta milligram per gram. Den starkaste tobaksprodukten på marknaden har en koncentration på cirka 45 mg per gram – vilket alltså är lägre än det starkaste vita snuset.

• Sedan 1 augusti i fjol är det en åldersgräns på 18 för köp av vitt snus och viss reglering av marknadsföring till personer under 25 år.

Källor: Tobaksfakta och Hjärt-Lungfonden


Att snus har ett högre pH-värde leder även att vi kan ta upp mer nikotin via munhålan än vad vi skulle göra annars.

Louise Adermark framhåller dessutom att snuset inte alls är tobaksfritt eftersom nikotinet utvinns ur tobaksblad, vars odlingar också påverkar klimatet negativt genom urlakning av jordarna, avskogning och koldioxidutsläpp och hälsan hos dem som plockar bladen i och med att gifterna från plantorna och det man besprutar dem med lätt går in genom huden. 

– Det är ungefär lika vilseledande att kalla snuset för tobaksfritt som att påstå att korv gjord på hjärna är köttfri. Det sänder fel budskap och ger sken av att vitt snus är en säker produkt.

Men visst finns det fördelar med snus och vitt snus jämfört med rökning, medger nikotinforskaren och får medhåll av Jan-Michaél Hirsch, professor emeritus vid medicinska fakulteten Uppsala universitet. 

– När du extraherar ut nikotinet ur tobaksbladen blir du av med många gifter och tungmetaller och det inte lika skadligt att ha det vita snuset under läppen som att dra ner varm tobaksrök i lungorna, säger Louise Adermark. 

Jan-Michaél Hirsch jämför med hur tobaksindustrin när den fick kritik för att massor av rökare dog i lungcancer lanserade cigaretter med filter som en lösning på problemet – och senare light- och mentolcigarretter. 

– Det är samma sak med det vita snuset. Den forskning som hunnit göras pekar på att det finns en rad skaderisker med det, precis som med annat snus. Varför göra unga tjejer till nikotinister? säger han. 

Experterna Louise Adermark och Jan-Michaél Hirsch om hur det vita snuset påverkar risken för…

… ANDRA BEROENDEN:

”Många som snusar använder även cigaretter. Det finns också ett starkt samband mellan tobaksbruk och alkoholberoende. Djurstudier tyder på att du blir mer mottaglig för beroende av andra substanser också i och med att hjärnans belöningssystem byggs om. Och rökning har inte minskat i den grupp som använder snus, snarare ökat”.

… HJÄRTAT OCH KÄRLEN:

”Nikotinet ger ett förhöjt blodtryck genom att receptorer aktiveras och adrenalin frisätts. Det här ger en ökad hjärtfrekvens och styvare och mer irriterade blodkärl, som inte blir lika flexibla som annars. Fria fettsyror frisätts i blodet och kan bidra till det metabola syndromet, som ökar risken för livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdomar och vissa cancersjukdomar som prostatacancer, tarmcancer och bröstcancer. 

… SÖMNEN:

”Sömnen försämras genom att sömnrytmen rubbas. Många upplever att de somnar lättare när de har en prilla under läppen, men precis som alkohol har nikotin den effekten att du vaknar oftare och får sämre kvalitet på sömnen”. 

… PROBLEM MED MAGE OCH TARMAR:

”Nikotinreceptorerna påverkar magen så att den blir hårdare eller lösare”. 

… ORO OCH ÅNGEST:
”Samma receptorer som är involverade när nikotin tas upp påverkar oro och ångest. Ju mer du exponeras för nikotin, desto mer rubbas systemet. För stunden kan tobaken uppfattas som ångestdämpande och i än högre grad upplever kvinnor att det är så, men ångesten förstärks de stunder då du inte nyttjar nikotin. Det bidrar också till att det är svårt att sluta med snus. Du blir rastlös och får abstinenssymptom”. 

… SÄMRE SPERMA OCH BRÖSTMJÖLK:
”Män får sämre kvalitet på sin sperma och minskar chansen att få bli förälder med 10 procent. Forskning visar även att snusande män har cirka 25 procent färre spermier än icke-snusare och det mesta talar för att det gäller även vitt snus. Nikotin samlas i bröstmjölken och blir till högre koncentration än i ditt eget blod. Det kan ta upp mot åtta timmar innan nikotinet försvunnit helt ur bröstmjölken”.

… PSYKISK OHÄLSA SOM DEPRESSIONER:
”Det är en hög andel rökare bland personer med psykiatriska diagnoser. Tidigare har man betraktat cigaretterna som en sorts självmedicinering, men ny forskning tyder på att nikotinet kan öka risken att utveckla en diagnos”. 

… PÅVERKAN PÅ FOSTER: 

”Nikotin är skadligt för det ofödda barnet och det kan vara enormt höga doser i det vita snuset. Nikotinet påverkar blodtillförseln i livmodern, vilket gör att moderkakan försämras. Det innebär att fostret får mindre näring och syre, vilket kan leda till komplikationer som tillväxthämmande, för tidig födsel, missfall, att moderkakan lossnar för tidigt, havandeskapsförgiftning och plötslig spädbarnsdöd. Risken för missbildningar som gomspalt ökar också. Du bör därför sluta snusa när du planerar att bli gravid”. 

… SKADOR I MUNNEN:

”Du skadar munslemhinnan där snuset läggs in, det syns med blotta ögat oavsett vilken snussort du använder. Slemhinnan där du snusar förtjockas, får ett hornlager ovanpå och det kan bli inflammerat under. Där kan det uppstå elakartade celler som sprider sig upp mot ytan. Tandköttet dras tillbaka och de blottade tandhalsarna ger ökad risk för karies, precis som av att tändernas kalkas ur. Saliven fyller vanligtvis en jätteviktig funktion genom att ta hand om pH svängningarna när du äter. Saliven utgör en del av immunförsvaret, som nikotinet försämrar och trycker tillbaka T-cellerna. Munhål- och svalgcancer orsakas huvudsakligen av tobaksbruk och alkoholkonsumtion och drabbar varje år 1 200 personer i Sverige, vilket gör cancerformen vanligare än till exempel livmoderhalscancer, som 550 individer får årligen”. 

... DÅLIG ANDEDRÄKT: 

Nikotinprodukterna luktar och tillsammans med en försämrade salivproduktion som gör dig torr i munnen bidrar detta till en dålig andedräkt

… FÖRSÄMRAD SÅRLÄKNING:

”Nikotin gör det svårare för sår att läka. Att kärlen blir stelare gör det också svårare att operera dig. Hela cellcykeln försämras”.


Tips till dig som vill sluta snusa:

• Försök ha miljöer där du aldrig använder snus. Bestäm dig till exempel för att inte snusa på jobbet och gymmet. Då förknippar du inte dessa ställen med snus och du får lättare att stå emot suget där.

• Börja en ny aktivitet där du aldrig har använt snus.

• Mest effektivt är det att försöka sluta rakt av. 

• Om du är rädd för att överäta när du slutar snusa är det smart att dricka ett glas vatten, ta en promenad och göra armhävningar då du får en impuls att ta en prilla. 

• Olika nikotinprodukter som plåster, tuggummi och tabletter fungerar bra även för snusare som vill lägga av som kan med fördel kombineras vid sug. 

• Det kan framstå som kontraproduktivt att behandla nikotinberoende med nikotinprodukter, men det är effektivt att vänja sig av med beteenden utan att behöva vara superabstinent. 

• Det är aldrig för sent att sluta! Det tar förvisso lång tid innan kroppen återhämtar sig helt, men hälsovinsterna uppstår från dag ett då du är nikotinfri. 

Källa: Louise Adermark, docent i neurobiologi, Jan-Michael Hirsch professor i käkkirurgi 


Aktuellt

  • Podd om riskerna med det vita snuset

    Louise Adermark, forskare inom beroendemedicin vid Göteborgs universitet och expert på nikotin medverkar i Akademilivs podd och pratar om riskerna med det vita snuset. som spelas in av Sahlgrenska akademin, Läs vidare

  • Bli fri från Nikotinberoende

    Tobaksavvänjning med sjuksköterskor och tandhygienister. I region Östergötland samarbetar tandvård och hälso-och sjukvård inom tobaksavvänjning. Det finns mottagningar med legitimerade tandhygienister och sjuksköterskor, och inom både tandvård och hälso- och Läs vidare

  • Forskare ogillar ”det svenska förhållningssättet” till snus

    Med tanke på den evidens som finns om skaderisker av snus är det beklagligt att svenska politiker har en så slapphänt inställning till det vita snuset. Det tycker Jan Hirsch, Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org