Vårt mål: Ett tobaksfritt Sverige

Över 30 år i kampen mot tobak

Över 30 år i kampen mot tobak

Tandvård mot Tobak ,TmT, bildades i maj 1992 och inbjuder som medlemmar hela tandvårdsteamet. Tidigare samma år hade Läkare mot Tobak, LmT, startats och något senare Sjuksköterskor mot Tobak, SmT.

År 1994 inrättades en paraplyorganisation för de tre föreningarna, Yrkesföreningar mot Tobak, YmT, Senare har ytterligare tre föreningarna ingått i YmT, Lärare mot Tobak, LärmT, Farmaci mot Tobak (lade ner sin förening 2010), FmT och Psykologer mot Tobak, PmT.

FDI(Fédération Dentaire International) som bildades år 1900 är en federation av 130 nationella tandläkarförbund som representerar 650.000 tandläkare i världen. 1995 beslöt FDI´s generalförsamling att bilda en särskild tobakssektion. Till dess första ordförande valdes tandl. Örjan Åkerberg, Sverige.

Dessa sex samverkande organisationer har framgångsrikt uppvaktat riksdagen, socialdepartementet, socialstyrelsen och EU-institutioner. Våra synpunkter har fått stor tyngd genom att vi varit och är noga med att ha vetenskaplig grund för allt vi framför.

Rökfria restauranter, tobakslagen och reklamförbudet i Sverige samt reklamförbudet i hela EU är exempel  frågor som vår organisation i samverkan med det Europeiska anti tobaksnätverket lobbat för.

Yrkesföreningarna samverkar, sedan starten, aktivt med Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.

2008 Sveriges Tandläkarförbunds tobakspolicy antogs.

Yrkesföreningar mot Tobak var en av grundarna till Tobaksfakta-Oberoende Tankesmedja 2010, och ingår som en av Tobaksfaktas medlemsorganisationer.

Nu är det många aktiviteter på gång. Vi inom Tandvården har stor möjlighet att arbeta tobakspreventivt eftersom vi träffar så gott som hela befolkningen regelbundet. Rökfria operationer är lika viktiga inom tandvården som inom övriga sjukvården. Att tobaksavvänjning ska ske inom tandvården för samma kostnad för patienten som inom primärvården arbetar vi hårt för ungdomsarbetet kan se olika ut. Tobaksfri Duo är ett gott exempel på hur tandvården kan stärka arbetet lokalt. SMART är en annan framgångsrik metod nu följer vi med spänning vårt regeringsuppdrag att undersöka hur enkla råd om tobak kan vara en bra metod att inspirera våra patienter till tobaksfrihet.

Aktuellt

  • Odontologisk Riksstämma & Swedental 2023 i Umeå

    Den 15 november 09:30 finns vi på plats under temat ” Tackla Tobak och nikotin i Tandvården”. Du som är på plats i Umeå är hjärtligt välkommen till vårt seminarium Läs vidare

  • ECToH konferens Tobacco or Health

    2023 års konferens gick av stapeln i Madrid. Där möttes Europas all expertis i tobaksfrågan. Läs mer på Tobaksfakta via länken. https://tobaksfakta.se/dont-give-up-uppmanade-who-under-ectoh-konferensen/

  • OM DET VITA SNUSET

    Artikel i Expressen hemsida 19 mars av Louise Adermark och Jan-Michaél Hirsch Det marknadsförs som tobaksfritt och fräscht och lockar med influensers och godisliknande smaker allt fler unga. Men det Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org